SVVE- subsidie

Gratis adviesgesprek aanvragen

De SVVE verduurzamingssubsidie voor VVE’s 

Bent u als Vereniging van Eigenaars (VvE) van plan uw gebouw te verduurzamen? Maak dan gebruik van de subsidie voor verduurzamingsmaatregelen. Deze SVVE  subsidie is bedoelt voor VvE’s, woonverenigingen en wooncorporaties die energie willen besparen door middel van het uitvoeren van isolatiemaatregelen.

Vanaf januari 2024 is deze regeling uitgebreid, dit betekent dat er tot en met 31 december 2027 kun je subsidie aangevraagd kan worden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties hebben een budget van 48,5 miljoen euro ter beschikking gesteld.

Welke maatregelen vallen onder de SVVE?

  • Spouwmuurisolatie: het isoleren van bestaande spouwmuren (tussen binnen- en buitenmuur).
  • Gevelisolatie: het isoleren van de bestaande gevel (binnen- of buitengevelisolatie).
  • Dak- of zoldervloerisolatie: het isoleren van het bestaande dak of van de bestaande zolder-/vlieringvloer.
  • Vloer- of bodemisolatie: het isoleren van de bestaande vloer of de bodem van de  kruipruimte.
  • Hoogrendementsglas (HR-glas): het vervangen van het bestaande glas door HR++ of triple-glas. Dit kan gecombineerd worden met kozijnpanelen of isolerende deuren. Triple glas moet altijd in combinatie met een nieuw isolerend kozijn.

Hoeveel ISDE subsidie kan ik ontvangen?

De subsidie wordt uitgekeerd op basis van een vast bedrag per vierkante meter per maatregel. Het bedrag verschilt per vierkante meter afhankelijk hoeveel maatregelen u neemt.

Bron: RVO.nl

Aanvraag van de SVVE- subsidie

1. Aanvraag van de subsidie
De aanvraag van de subsidie dient vooraf plaats te vinden via E-herkenning. Nadat u uw subsidieaanvraag indient, krijgt een ontvangstbevestiging per e-mail of per post. Binnen 13 weken ontvangt u een besluit over uw aanvraag. Deze wordt in uw digitale omgeving vermeld, u ontvangt ook een brief of e-mail.

2. U ontvangt het subsidiebedrag of een voorschot
Is uw aanvraag goedgekeurd? Bij aanvragen onder de € 25.000, ontvangt u het volledige subsidiebedrag. Bij aanvragen vanaf € 25.000 ontvangt u een voorschot van 70% van het subsidiebedrag.

3. U laat de energiebesparende maatregelen uitvoeren
U dient de energiebesparende en aanvullende isolatiemaatregelen  binnen 2 jaar na de goedkeuring van uw subsidieaanvraag uit te laten voeren.  U mag al starten met de uitvoering van de maatregelen of aanschaf van de warmteopties vóórdat er een besluit is genomen over uw subsidieaanvraag. Houd er dan wel rekening mee dat dit op eigen risico is, want het is mogelijk dat uw aanvraag afgewezen wordt. Dan ontvangt u geen subsidie.

4. U dient een vaststellingsvoorschot in
U dient een vaststellingsverzoek in voor subsidietoekenningen vanaf € 25.000, waarvoor u eerst een voorschot ontving. Bij uw vaststellingsverzoek levert u alle facturen en betaalbewijzen van de uitvoering aan. U levert ook minimaal één foto aan van de aanleg per energiebesparende isolatiemaatregel. Hieruit moeten blijken: de naam, soort, dikte en merk van het materiaal.  Daarnaast dient u een betaalbewijs aan te leveren.

Meer informatie?

Meer informatie over de aanvraag van de SVVE subsidie vindt u op:
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/svve/verduurzamingsmaatregelen

Starten met verduurzamen?

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan

Wij doen GRATIS onderzoek naar de mogelijkheden voor jouw huis/bedrijfspand
Ik wil meer informatie/offerte over *