DUMAVA – regeling

Gratis adviesgesprek aanvragen

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of wilt u maatschappelijk vastgoed zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of monumenten gaan verduurzamen? De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)biedt een subsidie voor de kosten voor het verduurzamen van bestaand maatschappelijk vastgoed.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor DUMAVA moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Er dient vooraf subsidie aangevraagd worden
 • Er is een passend energieadvies uitgevoerd, op basis daarvan worden de maatregelen toegepast
 • U voert een integraal verduurzamingsproject uit, óf u voert 1, 2 of 3 maatregelen uit.
 • Heeft u eerder DUMAVA ontvangen voor losse maatregelen aan uw vastgoed? Dan mag u een tweede keer aanvragen: voor andere losse maatregelen, óf een integraal project. Heeft u eerder DUMAVA-subsidie ontvangen voor een integraal traject? Dan kan u geen DUMAVA-subsidie meer ontvangen voor hetzelfde vastgoed.
 • Heeft u eerder subsidie ontvangen voor dezelfde maatregelen, via een andere regeling? Dan heeft u geen recht op extra subsidie
 • Is uw vastgoed opgeleverd op of na 1 januari 2012? Dan komt u alleen in aanmerking voor DUMAVA als het vastgoed voor het einde van het project is afgesloten van het aardgas. Voor oudere panden geldt deze voorwaarde niet.

Hoeveel subsidie krijgt u met de DUMAVA- regeling?

De subsidiehoogte is afhankelijk of u losse energiebesparend maatregelen toepast (1-3 maatregelen) of een integraal verduurzamingsproject.
Een integraal verduurzamingsproject is een maatregelenpakket gebaseerd op een Maatwerkadvies.

Losse maatregelen (één tot drie maatregelen):

 • De subsidie is 20% van de projectkosten, het energieadvies en het energielabel samen.
 • De subsidiebedragen zijn minimaal € 5.000 en maximaal € 1,5 miljoen.
 • U vraagt aan op basis van een energieadviesportefeuilleroutekaart of DuMo-advies

Integraal duurzaamheidsproject

 • De subsidie is 30% van de projectkosten, het energieadvies en het energielabel samen*.
 • De subsidiebedragen zijn minimaal € 25.000 en maximaal € 1,5 miljoen.
 • U vraagt aan op basis van een Integraal Maatwerkadviesportefeuilleroutekaart met energielabel of DuMo-advies (DuMo is verplicht als u aanvraagt voor een monument).

Starten met verduurzamen?

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan

Wij doen GRATIS onderzoek naar de mogelijkheden voor jouw huis/bedrijfspand
Ik wil meer informatie/offerte over *